OM SUPPLERENDE LÆSNING
 

I bekendtgørelsen for dansk på hf står der følgende om supplerende læsning:

Individuelt eller i mindre grupper læses otte værker, i et 2-årigt forløb fordelt med to på hvert semester. Værkerne vælges af kursisterne og godkendes af læreren, der skal sikre en vis alsidighed. I kortere eller længere form skal kursisterne skriftligt redegøre for tre af de otte værker. En liste over de supplerende værker fremsendes til censor sammen med eksamenspensum.

Sammen med den øvrige tekstlæsning skal den supplerende læsning medvirke til, at formålsformuleringerne i faget dansk på hf opnås i løbet af de to år, undervisningen varer. Formålet ser sådan her ud:

Formålet er:

at de studerende udvikler deres sproglige, æstetiske og historiske bevidsthed, deres selvforståelse, fantasi og kritiske sans
at de studerende udvikler deres lyst og evne til at opleve skønlitteratur og andre udtryksformer, og til at læse engageret og reflekteret 
at de studerende udvikler deres færdighed i at analysere, fortolke og vurdere
at de studerende udvikler deres historiske sans og deres kendskab til den kulturelle og åndshistoriske udvikling i Danmark 
og at de studerende udvikler deres evne til at reflektere over sproget og udvikler deres mundtlige og skriftlige sprogfærdighed og dermed deres mulighed for individuel og social udfoldelse

Vores fortolkning af bekendtgørelsens formuleringer vedr. supplerende læsning udmønter sig i følgende krav:

  • de litterære hovedgenrer (roman, novellesamling, drama og lyrik) skal være repræsenteret blandt de otte værker
  • der skal være tidsmæssig spredning i valget af værker
  • maksimalt 3 af værkerne må være skrevet af ikke-nordiske forfattere
  • 3 af værkerne skal der redegøres for i skriftlig form. De øvrige 5 kan der redegøres for enten mundtligt eller skriftligt.
 
 
 
SUPPLERENDE LÆSNING INDIVIDUELT REGISTRERINGSARK
 
 
 
 

navn:___________________________________

klasse:__________________________________
 
 
 
 
 
 

forfatter                                           titel                                                                           dato 
                                                                                                                             mdt                       skr

 
 

 

     

 
 

 

     

 
 

 

     

 
 

 

     

 
 

 

     

 
 

 

     

 
 

 

     

 
 

 

     

 
 

lærer:_________________________________
FORSLAG TIL VÆRKER

Når man skal finde på noget at læse, kan man ofte overhovedet ikke komme i tanke om nogen, der har skrevet noget som helst, der kan interessere én blot den mindste smule!

Det er der råd for!

Her kommer et meget lille udpluk af litteraturens gigantiske arsenal af spændende bøger og nervepirrende læseoplevelser, som blot ligger og venter på dig:

Værker fra før 1900                      1900-1960                                Nyeste tid
 
H C Andersens Eventyr

Herman Bang: Stuk, Tine

Ved Vejen

St. St. Blichers noveller

Sophus Claussens digte

L Holbergs komedier

J P Jacobsen: Marie Grubbe

H Pontoppidan: Lykke-Per

A Skram: Lucie

E Aarestrups digte

Kjell Abells skuespil

Karen Blixen: Syv Fantasti-

ske Fortællinger

Johs. V Jensen: Kongens 

Fald

T Kristensen: Hærværk

G. Munch-Petersens digte

M Andersen Nexø: Pelle

Erobreren

H Scherfig: Det forsømte

Forår

T Skou-Hansen: De nøgne

Træer

 

Benny Andersens digte

Vita Andersen: Hold kæft 

og vær smuk!

A Bodelsens romaner

S. Brøgger: Jadekatten

Helle Helle: Rester

Sv. Åge Madsens romaner

Ivan Malinovskis digte

Ib Michaels romaner

Leif Panduros romaner og

TV-dramatik

K. Rifbjergs romaner og

noveller

Dan Turèlls kriminalromaner

 • og det var kun en lille håndfuld danske forfattere! Du kan selv finde flere forslag ved at kigge i din litteraturhistorie: Fra Runer Til Graffiti, Danmarks Litteratur eller Litteraturhåndbogen
Hertil kommer muligheden for at inddrage udenlandske forfattere. Dem kan du søge oplysninger om ved at bladre i et litteraturleksikon eller en verdenslitteraturhistorie. 

Her er navne på en række forskellige forfattere måske kan du nikke genkendende til nogle af dem; de er under alle omstændigheder værd at læse!

europæiske                                                            ikke-europæiske
 
Albert Camus

Oriana Fallaci

Jostein Gaarder

Günther Grass

Siegfried Lenz

Thomas Mann

George Orwell

Jean-Paul Sartre

Göran Tunström

Fay Weldon

Isabel Allende

Andre Brink

Fjodor Dostojevski

John Irving

Norman Mailer

Henry Miller

Toni Morrison

MargePiercy

John Steinbeck

Alice Walker

GENERELLE ARBEJDSSPØRGSMÅL

Det er ikke muligt og heller ikke hensigtsmæssigt at opstille den ultimative analysemodel, som kan bruges til alle tekster. En analysemodel er udelukkende en støttepædagog, som kan hjælpe dig i gang med arbejdet. Modeller er ingen garanti for, at du når frem til de vise sten, men nogle gange kan analysemodeller og arbejdsspørgsmål være en mulig hjælp til at finde vej i et tekstunivers, som under alle omstændigheder er skabt efter andre love end virkelighedens.

De flg. arbejdsspørgsmål er tænkt som en sådan hjælp til dig, når du skal i gang med at bearbejde de tekster, du har læst til den supplerende læsning både som forberedelse til en mundtlig gennemgang og som hjælp til udarbejdelsen af en skriftlig bograpport.

  • hvem er forfatteren til værket?
  • hvornår er teksten skrevet/udgivet første gang?
  • evt. originaltitel 
  • (hvis det drejer sig om en udenlandsk tekst)
  • foreløbig indkredsning af tekstens tema
  • hvem handler historien om?
  • (hovedperson(er), vigtige bipersoner, hvordan ser de ud, hvad tænker de osv.)
  • hvad sker der i fortællingen?
  • (kort resumé)
  • hvor og hvornår foregår historien?
  • (karakteristik af miljøet og tidsbilledet)
  • hvornår fortæller tekstens fortæller historien?
  • hvordan fortæller fortælleren sin historie?
  • hvilken holdning til det overordnede tema kommer til udtryk i teksten?
  • hvordan vurderer du/I fortællingen som helhed?
  • Rækkefølgen af spørgsmålene er ikke afgørende. Det er derimod meget vigtigt, at du undervejs i arbejdet med spørgsmålene dokumenterer din opfattelse med henvisninger til tekstens formuleringer og med citater fra teksten.