Dansk
| VHG startside  | Studieplan startside  | Studieretning startside 


Lærers navn:
Ole Caspersen
Lærers initialer
OC
Hold:
1a + 2a + 3a
Fag:
Dansk
Primære lærebøger:
Termin:

Undervisningsbeskrivelsen indeholder følgende forløb, som er gengivet her i overskrifter:

Forløb 1 :     Introduktion til faget.
Forløb 2 :     Sandheden.
Forløb 3 :     Skriftlig dansk - 1g.
Forløb 4 :     Middelalderlitteratur.
Forløb 5 :     Litterære-historiske punktnedslag.
Forløb 6 :     Teater som udtryksform.
Forløb 7 :     Freudiansk tekstlæsning.
Forløb 8 :     Skriftlig dansk, sprogrigtighed og opgaveskrivning.
Forløb 9 :     Shakespeare.
Forløb 10 :    Woody Allen.
Forløb 11 :    Samtale. Pragmatik.
Forløb 12 :    Holberg.
Forløb 13 :    Romantik, romantisme, Biedermeier.
Forløb 14:     Avisreportagen.
Forløb 15:     Det moderne gennembrud.
Forløb 16:     1940erne.
Forløb 17:     1956-1986.      
Forløb 18:     2000erne.
Forløb 19:     Skriftlig dansk - 3g.
Forløb 20:     Politisk retorik og kommunikation.
Forløb 1:

Indhold:
Introduktion til faget.

Naja Marie Aidt: Latter.
Klaus Rifbjerg: At elske.
Anders Bodelsen: Signalet.
Pia Juul: Men jeg ville heller ikke det, jeg ville.
Anders Bodelsen: Den åbne dør.

Film: ”Cat on a Hot Tin Roof” (Richard Brooks, 1958 – uddrag).

Omfang:
19 lektioner. 1a.
Særlige fokuspunkter:
Introduktion til forskellige aspekter af tekstanalyse.
Væsentligste arbejdsformer:
Klasseundervisning, gruppearbejde og fremlæggelser..


Forløb 2:

Indhold:
Sandheden.

A.T.-forløb I samarbejde med samfundsfag og matematik.

Film: ”At kende sandheden” (Nils Malmros, 2002 – uddrag).

Omfang:
7 lektioner. 1a.
Særlige fokuspunkter:
Introduktion til A.T. og metode.
Væsentligste arbejdsformer:
Klasseundervisning, gruppearbejde og fremlæggelser..


Forløb 3:

Indhold:
Skriftlig dansk - 1g.

Generel vejledning i skriftlig dansk samt gennemgang af sproglige og grammatiske regler.

Omfang:
11 lektioner. 1a.
Særlige fokuspunkter:
Generel vejledning i skriftlig dansk samt gennemgang af sproglige og grammatiske regler.

Væsentligste arbejdsformer:
Klasseundervisning og personlige samtaler.


Forløb 4:

Indhold:
Middelalderlitteratur.

Fortalen til Jyske Lov.
Folkevisen ”Torbens datter”.
Folkevisen ”Dronning Dagmars død”.
Folkevisen ”Ebbe Skammelsøn”.
Folkevisen ”Germand Gladensvend”.
”Ravnkel Frøjsgodes saga”.

Omfang:
11 lektioner. 1a.
Særlige fokuspunkter:
Værkanalyser samt teksternes litteraturhistoriske placering
Væsentligste arbejdsformer:
Klasseundervisning, gruppearbejde og fremlæggelser..


Forløb 5:

Indhold:
Litterære-historiske punktnedslag.

I samarbejde med historie.

Ludvig Holberg: Kvinders rettigheder.
Adam Oehlenschläger: Der er et yndigt land.
Peter Faber. Den tapre landsoldat.
Henrik Pontoppidan: Den sidste gendarm.
Oscar Hansen: Vi er den ungdom, der skal dø.
Halfdan Rasmussen: Efter Bikini.
Leif Panduro: Et godt liv. (Uddrag).
Niarn: Ryst din.
Hanne-Vibeke Holst: Brev til en gangstarapper. Artikel i Politiken, 13. november 2004.
Niarn: Jeg er fucking realistisk, Hanne! Artikel i Politiken, 20. november 2004.

TV-Teater: ”Et godt liv”. (Manus.: Leif Panduro. Instr.: Palle Kjærulff-Schmidt. DR, 1970).
TV-Teater: „Søndagen og Benny“ (Manus.: Leif Panduro. Instr.: Preben Østerfelt. DR, 1971).

Omfang:
17 lektioner. 1a.
Særlige fokuspunkter:
Værkanalyser samt teksternes litteraturhistoriske placering
Væsentligste arbejdsformer:
Klasseundervisning, gruppearbejde og fremlæggelser.


Forløb 6:

Indhold:
Teater som udtryksform.

TV: ”Jørgen Reenberg – hvilken skuespiller!”. TV2, 14. maj 1996.
Maxwell Anderson: Min tro på teatret.

TV-Teater: ”Vores sensommer”. Skuespil af Ernest Thompson. Instr.: Kaspar Rostrup. DR, 2006.
Anmeldelser af ”Vores sensommer” på Det Kongelige Teater:
Me Lund i Berlingske Tidende, 8. december 2002.
Jens Kistrup i Weekend-Avisen, 13. december 2002.
Henrik Lyding i Jyllands-Posten, 9. december 2002.
Gregers Dirckinck-Holmfeld i Ekstra Bladet, 9. december 2002.
Bettina Heltberg i Politiken, 8. december 2002.

TV-Teater: ”Fru Geesches frihed”. Skuespil af Rainer Werner Fassbinder. Instr.: Palle Kjærulff-Schmidt. DR, 1973.
Artikel om teksten: Fra bogen ”Fassbinder – hans liv og film” (Christian Braad Thomsen, 2005) side 208-214.

TV-Teater: ”Anna Sophie Hedvig”. Skuespil af Kjeld Abell. Instr.: Søren Melson. DR, 1975.
Anmeldelse af skuespillets uropførelse:
Frederik Schyberg i Politiken, 2. januar 1939.

Omfang:
19 lektioner. 1a.
Særlige fokuspunkter:
Fokus på teatret som kunstnerisk, litterært og æstetisk udtryksmiddel.
Væsentligste arbejdsformer:
Klasseundervisning, gruppearbejde og fremlæggelser.


Forløb 7:

Indhold:
Freudiansk tekstlæsning.

Amy Thyregod: Freud og psykoanalysen.
Christian Kampmann: Emlie Grüen.
”Rødhætte”.
Klaus Rifbjerg: Peter Plys.

Film:”Strangers on a Train”. Instr.: Alfred Hitchcock. USA 1953. (Uddrag)

Omfang:
10 lektioner. 2a.
Særlige fokuspunkter:
Tekstlæsning med særligt henblik på freudiansk analyse.
Væsentligste arbejdsformer:
Klasseundervisning og gruppearbejde.


Forløb 8:

Indhold:
Skriftlig dansk, sprogrigtighed og opgaveskrivning.

Generel vejledning i skriftlig dansk, herunder opgaveskrivning.

Omfang:
12 lektioner. 2a.
Særlige fokuspunkter:
Generel vejledning i skriftlig dansk, herunder opgaveskrivning.
Væsentligste arbejdsformer:
Klasseundervisning og personlige samtaler.


Forløb 9:

Indhold:
Shakespeare.

William Shakespeare: Hamlet.

TV: Korte klip fra følgende filmatiseringer af Hamlet: Tony Richardson (1970), Laurence Olivier (1948), Franco Zeffirelli (1990) og Kenneth Branagh (1997).
TV: Ta’ og læs med Johannes Møllehave og Jens Aage Doctor. DR1, 3/4 1995.

Omfang:
9 lektioner. 2a.
Særlige fokuspunkter:
Værkanalyse, herunder værkets litteraturhistoriske placering..
Væsentligste arbejdsformer:
Klasseundervisning og gruppearbejde.


Forløb 10:

Indhold:
Woody Allen.
Film: Crimes and Misdemeanors. Instr.: Woody Allen. USA 1989. (Uddrag).
Omfang:
4 lektioner. 2a
Særlige fokuspunkter:
Filmanalyse.
Væsentligste arbejdsformer:
Klasseundervisning.


Forløb 11:

Indhold:
Samtale. Pragmatik.

Begreb om dansk (Dansklærerforeningen, 2009) side 83-89.
Fra antologien til Begreb om dansk (Dansklærerforeningen, 2009) side 103-105. Uddrag fra politiafhøringer.
August Strindberg: Fröken Julie. (Uddrag).
Kort klip fra filmatisering af Fröken Julie. Instr.: Ole Roos. DR, 1976.
Eleverne analyserer egne sms-samtaler.

TV: Aloha med Casper Christensen og Henrik Qvortrup. TV2, 9/10 2009.

Omfang:
14 lektioner. 2a
Særlige fokuspunkter:
Teoretisk gennemgang af pragmatik samt analyser af forskellige udtryksformer - samtaler, litteratur, m.m. - med særligt henblik på pragmatik.
Væsentligste arbejdsformer:
Klasseundervisning, gruppearbejde og fremlæggelser.


Forløb 12:

Indhold:
Holberg.

Ludvig Holberg: Erasmus Montanus.
Ludvig Holberg: Den forvandlede brudgom.
Bent Pedersbæk Hansen: Ordets magt.

TV: Erasmus Montanus. Instr.: Kaspar Rostrup. DR, 1973.

Omfang:
7 lektioner. 2a. 1 lektion. 3a.
Særlige fokuspunkter:
Udvidet værkanalyse ("Erasmus Montanus") med særligt henblik på tekstens litteraturhistoriske placering.
Væsentligste arbejdsformer:
Klasseundervisning og gruppearbejde.


Forløb 13:

Indhold:
Romantik, romantisme og Biedermeier.

Johannes Ewald: Rungsteds yksaligheder.
Johannes Ewald: Arendse.
Schack-Staffelt: Indvielsen.
Adam Oehlenschläger: Guldhornene.
H.C. Andersen: Klokken.
N.F.S. Grundtvig: At sige verden ret farvel.
Emil Aarestrup: En middag.
Emil Aarestrup: Angst.
Emil Aarestrup: Paa sneen.
St. St. Blicher: Sildig Opvaagnen.
St. St. Blicher: Hosekræmmeren.
Jens Christian Hostrup: Eventyr paa fodreisen. (Uddrag).
Johan Ludvig Heiberg: Nei.

”Litteraturens veje” side 137-140, 152-155, 162-166.

Omfang:
18 lektioner. 3a.
Særlige fokuspunkter:
Værkanalyser samt teksternes litteraturhistoriske placering.
Væsentligste arbejdsformer:
Klasseundervisning og gruppearbejde.


Forløb 14:

Indhold:
Avisreportagen.

”Eksplosionen”. Henrik Cavling i Dags-Avisen, 20. maj 1882.
”Roskilde-tragedien”. Hans Drachmann og Pernille Tranberg i Politiken, 10. september 2000.

”Jens Nielsens henrettelse”. Henrik Cavling i Politiken, 9. november 1892.
”Lundin tilstår drab på familie”. Rikke Egelund i Politiken, 20. oktober 2000.

”Avisreportagen” (Borker, Brøndgaard, 2001) side 51-53, 79-81.Omfang:
6 lektioner. 3a.
Særlige fokuspunkter:
Tekstlæsning af artikler - med særlig vægt på katastrofe- og kriminalreportagen.
Væsentligste arbejdsformer:
Klasseundervisning og gruppearbejde.


Forløb 15:

Indhold:
Det moderne gennembrud.

Charles Darwin: Menneskets afstamning. (Uddrag).
J.P. Jacobsen: Fru Marie Grubbe. (Kaptel I +X+XVI+XVIII)
Holger Drachmann: Engelske socialister.
Henrik Ibsen: Vildanden.
Herman Bang: Ved vejen.(Uddrag).
Herman Bang: Irene Holm.
Henrik Pontoppidan: Ørneflugt.
Johannes Jørgensen: Symbolisme.
Johannes Jørgensen: Mørke.
Sophus Claussen: Ekbâtana.
Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål.

”Litteraturens veje” side 194-225, 487, 499.
Thomas Bredsdorfs artikel om ”Vildanden” fra bogen ”Magtspil” (1986).
Johan Welhaven: Søfuglen.

Omfang:
22 lektioner. 3a.
Særlige fokuspunkter:
Værkanalyser samt teksternes litteraturhistoriske placering.
Væsentligste arbejdsformer:
Klasseundervisning og gruppearbejde.

Forløb 16:

Indhold:
1940erne.

Martin A. Hansen: Høstgildet.
Karen Blixen: Sorg-agre.

”Litteraturens veje” side 317-319.

TV: ”Sorg-agre”. Instr.: Morten Henriksen. DR, 1987.

Omfang:
6 lektioner. 3a.
Særlige fokuspunkter:
Værkanalyser samt teksternes litteraturhistoriske placering.
Væsentligste arbejdsformer:
Klasseundervisning og gruppearbejde.

Forløb 17:

Indhold:
1956-1986.

Klaus Rifbjerg: Tømmermænd.
Klaus Rifbjerg: Portræt 31.
Klaus Rifbjerg: Evigheden.
Klaus Rifbjerg: Frokost.
Klaus Rifbjerg: Utilstækkeligt efterår.
Klaus Rifbjerg: Det evige forår.
Klaus Rifbjerg: Frihavnen.
Peter Seeberg: Hullet.
Vita Andersen: Tryghedsnarkomaner. (Uddrag).
Bo Green Jensen: Sønner af den tavse tid.
Michael Strunge: Helligt, helligt.

Omfang:
9 lektioner. 3a.
Særlige fokuspunkter:
Værkanalyser.
Væsentligste arbejdsformer:
Klasseundervisning og gruppearbejde.

Forløb 18:

Indhold:
2000erne.

Erling Jepsen: Kunsten at græde i kor. (Uddrag).
Annemette Kure Andersen: Gyngen.

Omfang:
2 lektioner. 3a.
Særlige fokuspunkter:
Værkanalyser.
Væsentligste arbejdsformer:
Klasseundervisning.

Forløb 19:

Indhold:
Skriftlig dansk - 3g.

Generel vejledning i skriftlig dansk.
Omfang:
10 lektioner. 3a.
Særlige fokuspunkter:
Generel vejledning i skriftlig dansk.

Væsentligste arbejdsformer:
Klasseundervisning og personlige samtaler.

Forløb 20: Politisk retorik og kommunikation

Indhold:
A.T.-forløb i fællesskab med samfundsfag.
Berit Riis Langdahl m.fl.: "Krydsfelt", Gyldendal 2010, s. 253-261: om retoriske virkemidler og argumentation
Mie Femø Nielsen: "En sproglig vinkel på politisk spin", Dansk Noter, december 2009, s.14-23
Omfang:
En hel uges A.T.-forløb. 3a.
Særlige fokuspunkter:
Danskfaglige teorier om retorik og kommunikation anvendt til forståelse af moderne politisk kommunikation. Analyse af selvvalgte medietekster (valgprogrammer, politiske taler m.v.)
Væsentligste arbejdsformer:
Klasseundervisning, gruppearbej og gruppevis fremlæggelse.
Individuelle bograpporter:

Camilla:
Erling Jepsen: Frygtelig lykkelig.
Jens Christian Grøndahl: Dagene skilles.

Cecilie:
Patricia Nell-Warren: Frontløberen.
George R. R. Martin: Kampen om tronen.

Lasse:
Karen Blixen: Babettes gæstebud.

Mads H.:
Karen Blixen: Babettes gæstebud.

Sune:
Karen Blixen: Babettes gæstebud.
Dennis Jürgensen: Kærlighed ved første hik.

Lene K.:
Martin Jensen: Også på jorden.
Morten Frich: Kronvidnet.

Amalie:
Betty Mahmoody: Ikke uden min datter.
Kathrine Marie Guldager: Kilimanjaro.

Pernille I:
Jan Guillou: Ondskaben.
Stieg Larsson: Mænd der hader kvinder.

Heidi:
Erica Jong: Fanny.
Natascha Kampusch: 3096 dage.

Klara:
Pär Lagerkvist: Det evige smil.
Knud Sønderby: De kolde flammer.

Maria:
Olav Hergel: Flygtningen.
Tove Ditlevsen: Barndommens gade.

Catarina:
Danielle Steel: Søstre.
Katerina Janouch: Mit liv med en alkoholiker.

Theis:
William Golding: Fluernes herre.
Lene Kaaberbøl: Skammerens datter.

Lone:
Unni Lindell: Nattens søster.
Helle Stangerup: Gule handsker.

Emma:
Chris Cleave: Den anden hånd.
Lars Johannson: Signe.

Signe:
Antoine de Saint-Exupéry: Flyvere i natten.
Herman Bang: Sommerglæder.

Lykke:
Dorte Holm: I spænd.
Dorte Holm: I tvivl.

Line:
Jonathan Safran Foer: Ekstremt højt og utrolig tæt på.
Lori Barra: Øen under havet.

Mads J.:
Jon Lee Anderson: Che Guevara – A Revolutionary Life.
Masashi Kishimoto: Uzumaki Naruto.

Anne:
Alice Hoffman: Praktisk magi.
Leonora Christina Skov: Rygsvømmeren.

Anne-Sofie:
Sara Gruen: Vand til elefanterne.
Anne Fortier: Julie.

Lene C.:
Jane Austen: Stolthed og fordom.
Cecilia Ahern: Hvor regnbuen ender.

Lisette:
Morten Sabroe: Den spanske gæst.
Klaus Rifbjerg: Den kroniske uskyld.

Mille:
Fay Weldon: Mænds liv og hjerter.
Margaret Mitchell: Borte med blæsten.

Pernille Bak:
Stephanie Meyer: Tusmørke.

Joanna:
Suzanne Collins: Twilight.

Gül.
Nicholas Evans: Hestehviskeren.